Капиталови пазари

, Капиталови пазари

Капиталови пазари

Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното проучване на пазара през дю дилижънс до подписване на сделка.

, Капиталови пазари

Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното проучване на пазара през дю дилижънс до подписване на сделка. Нашите услуги са насочени към компании и инвеститори, които купуват или продават имоти, искат да структурират комплексна сделка за отложено придобиване, за продажба с обратно наемане или да придобият подценени активи. Нашият подход води до по-прозрачен и конкурентен пазар, както и до по-кратки периоди за затваряне на сделките.

C&W Forton предлага обективно мнение за пазарната стойност на продавания актив, анализ на разходите по прехвърлянето и експертна помощ за структуриране на най-благоприятната за клиента сделка. Услугите ни включват цялостна стратегия и прогнозен срок за приключване на транзакцията, както и подкрепа при оформяне на документната част. Като асоцииран партньор на Cushman & Wakefield ние имаме достъп до активните продавачи и инвеститори в регионален и в глобален план, като лесно можем да установим контакт с тях от името на нашия клиент.

  • Придобивания

Подпомагаме процеса на придобиване на недвижим имот със задълбочено познаване на пазара и практически насоки. Нашите консултанти следят пазарните движения, за да са сигурни, че транзакциите на клиентите ни се изпълняват в подходящото време и при оптимално съотношение риск-доходност.

  • Продажби

Независимо дали искате да се разделите със слабо представящ се актив или да диверсифицирате риска във вашето портфолио от имоти, ние ще предложим стратегия за продажба в синхрон с пазарното търсене. Осигуряваме подкрепа в целия процес по продажба, включваща оценка на пазара, финансов анализ, определяне на цена и брокерски услуги.

  • Продажба с обратно наемане

Нашите консултанти знаят как да постигнат перфектната комбинация от ползвател и нов собственик при сделките за продажба с обратно наемане. Помагаме на продавачите да намерят оптимално решение за тяхната собственост, като едновременно с това освободят капитал за оперативната си дейност. Когато представляваме купувача, нашата цел е да подсигурим най-добрата инвестиция в актив, носещ дългосрочна и стабилна доходност, в конкретната пазарна ситуация.

  • Преструктуриране

C&W Forton може да разработи стратегия за справяне с проблемни инвестиции в недвижими имоти както за самостоятелен актив, така и за портфолио от имоти. Услугите ни включват идентифициране на причините за затрудненията и план за отстраняването им по най-ефективния възможен начин. Ще ускорим процеса с активни контакти си с настоящи и нови инвеститори и кредитори. По този начин можем да помогнем с набиране на капитал, предоговаряне на заеми и комбинация с услуги по отдаване под наем с оглед да защитим стойността на активите и да отключим пълния им потенциал.

  • Дю дилижънс

Инвестиционният ни отдел ще предостави детайлно икономическо и финансово проучване, което представлява цялостна оценка на инвестицията и нейния бизнес потенциал. Експертите ни предлагат точен и реалистичен анализ, с който гарантират, че клиентите ни ще са в състояние да вземат информирани решения в точното време и ще избегнат потенциалните препятствия.

, Капиталови пазари
Анастасия Цолова
Мениджър Капиталови пазари

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.