Технически дю дилиджънс

stories grey

Технически дю дилиджънс

Техническият дю дилиджънс включва физически оглед на имота, оценка на състоянието на системи и инсталации и преглед на цялата документация на сградите.

stories red

Тази услуга е неразделна част от процеса на покупка или продажба на имот. Техническият дю дилиджънс включва физически оглед на имота, оценка на състоянието на системи и инсталации и преглед на цялата документация на сградите.

Нашите услуги обхващат:

  • Преглед на конструктивния проект и обследване на техническите инсталации на сградата;
  • Преглед на наличната проектна документация, визуален оглед и измерване на основните размери на действителната застроена, брутната застроена площ и нетните площи;
  • Консултации по въпроси свързани с качеството на строителство или появили се дефекти при довършителните работи, както и подготовка на списък със забележки по отделните позиции;
  • Преглед на системата за пожарна безопасност;
  • Оценка на достъпността с автомобил или пешеходен достъп.
PA e
Петко Лозанов
МЕНИДЖЪР ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Мениджмънт на довършителните работи
Преместването в нов офис е сериозно предизвикателство за всеки бизнес, ето защо правилното управление...
Технически дю дилиджънс
Техническият дю дилиджънс включва физически оглед на имота, оценка на състоянието на системи...
Развитие на проекти
Управлението на инвестиционни проекти изисква специфични умения, свързани с координирането на...
Кредиторски надзор
Нашата роля е да защитаваме интересите на клиентите си чрез регулярен мониторинг и доклади...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.