Мениджмънт на довършителните работи

, Мениджмънт на довършителните работи

Мениджмънт на довършителните работи

Преместването в нов офис е сериозно предизвикателство за всеки бизнес, ето защо правилното управление на рисковете е от критично значение.

, Мениджмънт на довършителните работи

Преместването в нов офис е сериозно предизвикателство за всеки бизнес, ето защо правилното управление на рисковете е от критично значение. Екипът на C&W Forton съдейства на своите клиенти във всички фази и относно всеки аспект на този процес.

Нашите услуги включват:

  • Планиране и управление на проектирането – нашият екип ще работи с избраните проектанти, за да гарантира, че оформлението на пространството, довършителните работи и инсталациите отговарят на изискванията на клиента;
  • Тръжни процедури и разрешителни – съдействаме за избор от предварително подбран кръг доставчици, в случай че клиентът изисква използването на външна фирма за довършителни работи. Ще проследим необходимите разрешителни да бъдат осигурени;
  • Строителен контрол, завършване и предаване – нашата отговорност е навременното завършване на проекта в рамките на бюджета и съгласно заложеното качество;
  • Управление на преместването – ролята ни е да организираме и координираме физическото преместване на хора, оборудване и мебели от стария в новия офис. Нашият екип ще следи за стриктното спазване на графика и ще уведоми клиента при появата на непредвидени събития.
, Мениджмънт на довършителните работи
Христо Топуров
Мениджър Проектен мениджмънт

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Мениджмънт на довършителните работи
Преместването в нов офис е сериозно предизвикателство за всеки бизнес, ето защо правилното управление...
Технически дю дилиджънс
Техническият дю дилиджънс включва физически оглед на имота, оценка на състоянието на системи...
Развитие на проекти
Управлението на инвестиционни проекти изисква специфични умения, свързани с координирането на...
Кредиторски надзор
Нашата роля е да защитаваме интересите на клиентите си чрез регулярен мониторинг и доклади...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.