Кредиторски надзор

, Кредиторски надзор

Кредиторски надзор

Нашата роля е да защитаваме интересите на клиентите си чрез регулярен мониторинг и доклади за хода на строителството и усвояването на кредита.

, Кредиторски надзор

Услугата е насочена към кредитни институции, финансиращи мащабни проекти в областта на недвижимите имоти. Нашата роля е да защитаваме интересите на клиентите си чрез регулярен мониторинг и доклади за хода на строителството и усвояването на кредита. Предоставяме навременна и надеждна информация за изпълнението на проекта спрямо заложените график и бюджет.

Стандартният обхват на услуги включва:

  • Нулев или технически дю дилиджънс доклад (zero report);
  • Преглед на всички елементи на проекта, включително: качеството на проекта и завършените работи, график, разрешителни, застраховки и гаранции, безопасност и здраве, финансови и юридически въпроси;
  • Посещения на обекта и доклади за технически и финансов напредък;
  • Потвърждение на исканията за усвояване на финансирането за завършените етапи от проекта;
  • Проверка на ведомостта за дефекти и отстраняването им.
, Кредиторски надзор
Христо Топуров
Мениджър Проектен мениджмънт

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Мениджмънт на довършителните работи
Преместването в нов офис е сериозно предизвикателство за всеки бизнес, ето защо правилното управление...
Технически дю дилиджънс
Техническият дю дилиджънс включва физически оглед на имота, оценка на състоянието на системи...
Развитие на проекти
Управлението на инвестиционни проекти изисква специфични умения, свързани с координирането на...
Кредиторски надзор
Нашата роля е да защитаваме интересите на клиентите си чрез регулярен мониторинг и доклади...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.