Кредиторски надзор

, Кредиторски надзор

Кредиторски надзор

Нашата роля е да защитаваме интересите на клиентите си чрез регулярен мониторинг и доклади за хода на строителството и усвояването на кредита.

, Кредиторски надзор

Услугата е насочена към кредитни институции, финансиращи мащабни проекти в областта на недвижимите имоти. Нашата роля е да защитаваме интересите на клиентите си чрез регулярен мониторинг и доклади за хода на строителството и усвояването на кредита. Предоставяме навременна и надеждна информация за изпълнението на проекта спрямо заложените график и бюджет.

Стандартният обхват на услуги включва:

  • Нулев или технически дю дилиджънс доклад (zero report);
  • Преглед на всички елементи на проекта, включително: качеството на проекта и завършените работи, график, разрешителни, застраховки и гаранции, безопасност и здраве, финансови и юридически въпроси;
  • Посещения на обекта и доклади за технически и финансов напредък;
  • Потвърждение на исканията за усвояване на финансирането за завършените етапи от проекта;
  • Проверка на ведомостта за дефекти и отстраняването им.
, Кредиторски надзор
Христо Топуров
Мениджър Проектен мениджмънт

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.