Услуги за офис наематели

, Услуги за офис наематели

Услуги за офис наематели

И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката.

, Услуги за офис наематели

И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката. Нашите специалисти познават в детайли условията при имотни транзакции и местното законодателство. С нашата експертиза подкрепяме вземането на корпоративни решения с точна информация за пазара и практични съвети.

В хода на преговорите по сделките се стремим да постигнем най-благоприятните условия за наематели и купувачи.

 

Покупка или наем

Изборът между тези два варианта е добре да се базира на задълбочен финансов анализ, за да се избере най-добрата опция. Ние помагаме на нашите клиенти да оценят влиянието на различните решения върху техните парични потоци и баланси. В хода на консултиране винаги взимаме предвид и съотношението между търсене и предлагане на пазара.

 

Настояща срещу нова локация

Познаваме проектите и играчите на офис пазара в детайли. Това ни дава възможност да съберем цялата необходима информация, за да решим дали преместването на нова локация е по-добър вариант от оставането на старата. В този процес взимаме предвид не само наемните и ценови условия, но и фактори като удовлетвореността на служителите и имиджовия ефект за компанията.

 

Международна експанзия

Навлизането на нов пазар обичайно е предизвикателство за бизнеса. Затова събираме необходимата информация, за да ориентираме клиента в бизнес средата, структурата на оперативните разходи и местните стимули за насърчаване на инвестициите. Стремим се да предлагаме решения, които най-добре отговарят на нуждите на ползвателите.

 

Предоговаряне

В хода на предоговаряне нашата цел е да подобрим наемните условия за нашите клиенти така, че в максимална степен да съответстват на техните бизнес цели. Анализираме договорите за наем заедно със сроковете и условията в тях в контекста на настоящата пазарна среда. На тази база преговаряме с наемодателите, за да осигурим максимално достъпните към дадения момент преференции и отстъпки.

 

Наем на гъвкава офис площ

Гъвкавите офис площи може да се разделят в три основни категории: споделени работни пространства, обслужвани офиси и офиси под управление. Независимо дали искат да се разрастват или търсят по-удобно решение, нашите клиенти разчитат на нас за съвет при избора на оператор, локация, ценови и общи условия на пазара на гъвкави офис площи. Нашият екип ще предложи решение, което в максимална степен съответства на техните нужди.

 

Пазарни проучвания и анализи

Независимото проучване на пазара на офис площи може да ви даде ясна и обективна картина на тенденциите и условията преди да пристъпите към покупка или наем. Предлагаме пазарни анализи за София и големите градове, съобразно специфичните нужди на дадена компания.

, Услуги за офис наематели
Йоанна Димитрова
Мениджър Офис площи

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Услуги за наематели на индустриални имоти
Нашите консултанти разбират колко важни за дейността на този бизнес са решенията за транспортиране и...
Услуги за наематели на търговски площи
C&W Forton предлага пълна гама от услуги по представителство на наематели на търговски площи...
Услуги за офис наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.