Услуги за наематели на индустриални имоти

, Услуги за наематели на индустриални имоти

Услуги за наематели на индустриални имоти

Нашите консултанти разбират колко важни за дейността на този бизнес са решенията за транспортиране и обработка на товари, верига на доставки, подбор на работна ръка или избор на имот.

, Услуги за наематели на индустриални имоти

Сложността на операциите в индустриалния и логистичния сегмент изисква персонализиран и индивидуален подход. Нашите консултанти разбират колко важни за дейността на този бизнес са решенията за транспортиране и обработка на товари, верига на доставки, подбор на работна ръка или избор на имот. Познаването на тези бизнес процеси ни прави добър съветник при навлизане на нови пазари, премествания или разраствания. Можем да предложим решения за оптимизиране на постоянните и променливи разходи и за намаляване на оперативния риск, независимо дали става въпрос за операции със собствен, нает имот или строителство по поръчка.

 

Строителство по поръчка

Когато изискванията на наемателя не могат да бъдат удовлетворени от текущото предлагане на пазара, C&W Forton очертава възможностите за строителство по поръчка. Обхвътат на услугата включва консултиране за структура на сделката и избор на подходяща локация с оглед на специфичните изисквания на клиента. Даваме препоръки и по отношение на разходите за гаранции, наемни вноски и срочност на договора.

 

Представителство на наемател или купувач

Независимо дали се интересувате от наем, покупка или строителство по поръчка, нашият екип е готов да реагира на вашето търсене. Ние ще прегледаме различни варианти за строителство или готови сгради, ще подготвим селекция от най-приложимите варианти, ще преговаряме по наемните условия и ще водим процеса до цялостно приключване на сделката. В хода на консултирането анализираме и сравняваме възможните варианти, така че да покрием ключовите изисквания на клиентите.

 

Предоговаряне

C&W Forton разполага с експертиза и подготвен екип, за да води процеса по предоговаряне от името на своите клиенти. Познаваме добре алтернативите на пазара, което ни прави уверени в надеждността на нашите съвети. Правим преглед на наемния договор и набелязваме конкретни действия, които съобразно нуждите на клиента да доведат до оптимизация на разходите и подсигуряване на стратегическа за бизнеса му локация.

 

Международна експанзия

За ползватели на индустриални площи, които търсят възможности да разширят дейността си или да намерят нова производствена локация, можем да предложим устойчиви решения за различни пазари. Ще съчетаем и анализираме информацията за недвижимите имоти, за да позволим на корпоративния мениджмънт да направи цялостна оценка на рисковете и ползите при всеки сценарий. Резултатът от този подход е подобрена прозрачност и управление на проекта.

 

Анализ на бизнес средата

C&W Forton предлага задълбочен анализ на решенията за недвижими имоти, с оглед на тяхното местоположение, икономически и демографски условия в района, инфраструктурна обезпеченост и доставчици на комунални услуги. Нашата цел е да очертаем цялостна картина  и да оценим всички фактори, които влияят върху съществуващи и бъдещи имотни проекти на дадената локация. Поддържаме добри контакти с институции, като правителствени агенции, общини и браншови организации. Това ни позволява да комбинираме услугите за недвижими имоти с предлаганите стимули за инвеститорите в съответната област, както и да открием потенциални недостатъци в градоустройственото планиране, регулацията и инфраструктурата в конкретния район.

 

Парцели

Нашата компания представлява инвеститори и предприемачи при консолидирането и придобиването на земя за техните проекти.

  • В процеса на придобиване ние подпомагаме избора на подходящ парцел, даваме мнение за конкретна локация, като се вземат предвид градоустройството и съществуващата инфраструктура. Участваме както в прегледа на пазара, така и в преговорите при покупката;
  • При окрупняване на парцели съдействаме на нашите клиенти да се справят с раздробената собственост на земята и да постигнат ефективно разпределение на площите в бъдещия проект. От тяхно име можем да водим преговори с различни собственици и да структутираме сделките по начин, при който държим разходите и нивата на риск в приемливи граници.
, Услуги за наематели на индустриални имоти
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ
, Услуги за наематели на индустриални имоти
Жоро Ангелов
МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Услуги за наематели на индустриални имоти
Нашите консултанти разбират колко важни за дейността на този бизнес са решенията за транспортиране и...
Услуги за наематели на търговски площи
C&W Forton предлага пълна гама от услуги по представителство на наематели на търговски площи...
Услуги за офис наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.