Дю дилиджънс на процеса на управление на имоти

, Дю дилиджънс на процеса на управление на имоти

Дю дилиджънс на процеса на управление на имоти

Нашият подход включва преглед на всеки аспект от управлението на даден проект, като се идентифицират проблемите и причините за тях…

, Дю дилиджънс на процеса на управление на имоти

Целта на тази услуга е да анализира ефективността на управлението на даден актив. Нашият подход включва преглед на всеки аспект от управлението на даден проект, като се идентифицират проблемите и причините за тях, предлагат се мерки за отстраняването им и за докладване на резултатите.

 

Преглед и цялостен анализ

Нашият екип подготвя цялостен анализ на всички дейности по управлението на даден имот или портфолио от имоти, за да установи скритите рискове и пропуски. Обхваща следните етапи:

  • анализ на приходите – екипът ни идентифицира често срещани проблеми, като липса на лизингова стратегия, неблагоприятни договорни споразумения, неконкурентни условия за наемателите, неефективен финансов контрол, натрупания задължения от наематели;
  • анализ на разходи и услугинашата роля е да набележим начини за оптимизиране на неблагоприятни ценови условия, незадоволителен обхват на работа, завишена интензивност на експлоатация и риск от по-високи бъдещи разходи за поддръжка, неблагоприятна среда за наемателите, лошо финансово управление;
  • анализ на управлението и администрацията ние следим за проблеми като липсата на ясни и устойчиви цели и стратегия, липса на организационен капацитет, неясни отговорности, незадоволителен механизъм за вътрешен контрол, непрозрачна информационна система за управление и други.
, Дю дилиджънс на процеса на управление на имоти
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Управление на имоти
Управлението на имоти следва инвестиционните цели на собственика и съблюдава изпълнението...
Управление на активи
Управлението на активи се отнася до стратегическото и оперативното управление на всички дейности...
Гъвкаво работно пространство
Гъвкаво работна пространство е обобщаващ термин за редица различни услуги, като трите основни направления с...
Управление на хотели
Нашият екип управлява ежедневните процеси с фокус върху максимализиране на приходите....
Управление на договори за наем
Услугата се отнася до осигуряването на функционален електронен регистър с подробни данни...
Дю дилиджънс на процеса на управление на имоти
Нашият подход включва преглед на всеки аспект от управлението на даден проект...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.