Управление на договори за наем

, Управление на договори за наем

Управление на договори за наем

Услугата се отнася до осигуряването на функционален електронен регистър с подробни данни за всички документи, свързани с наема на даден имот.

, Управление на договори за наем

Услугата се отнася до осигуряването на функционален електронен регистър с подробни данни за всички документи, свързани с наема на даден имот. Целта е да се рационализират вътрешните административни процеси и да се осигури бързо и удобно отчитане. По този начин се осигурява и по-висока степен на аналитичност на данните.

 

Администриране на договорите за наем

Услугата е базирана на създаването на електронен регистър, в който се въвеждат и поддържат всички условия по договорите за наем. Следят се и се докладват всички важни дати, както и спазването на наемните права и задължения. Клиентът бива уведомяван за липсващи документи или информация. Подпомагаме го и в контрола на разходите, свързани със сключените наемни договори.

 

Управление на специфична за клиента информация

Екипът ни регистрира и оперира допълнителни данни и характеристики на обектите извън описаните в договорите за наем.

 

Връзка с наемодатели и трети страни

Предлагаме на нашите клиенти да ги представляваме в комуникацията с наемодатели, институции и административни органи във връзка с техните наемни задължения. Съдействаме при сключване на застраховки и при комуникацията с трети страни по отношение на полиците. Подпомагаме клиентите при подготовка на необходимата правна документация и в процедурите по предаване на наетите помещения.

 

Актуална пазарна информация

Услугата включва оценка на ефективността на дадена локация от гледна точка на видимост, достъпност, покритие и трафик. Сравняваме текущите пазарни нива за алтернативни локации и анализираме трендовете в краткосрочен план. При наличие на възможност за оптимизация на наемните условия нашият екип прави препоръки в тази посока.

, Управление на договори за наем
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Управление на имоти
Управлението на имоти следва инвестиционните цели на собственика и съблюдава изпълнението...
Управление на активи
Управлението на активи се отнася до стратегическото и оперативното управление на всички дейности...
Гъвкаво работно пространство
Гъвкаво работна пространство е обобщаващ термин за редица различни услуги, като трите основни направления с...
Управление на хотели
Нашият екип управлява ежедневните процеси с фокус върху максимализиране на приходите....
Управление на договори за наем
Услугата се отнася до осигуряването на функционален електронен регистър с подробни данни...
Дю дилиджънс на процеса на управление на имоти
Нашият подход включва преглед на всеки аспект от управлението на даден проект...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.