Управление на хотели

Нашият екип управлява ежедневните процеси с фокус върху максимализиране на приходите, повишаване на лоялността на клиентите, ефективно управление на разходите.

Предлагаме услугата като независим оператор. Нашият екип управлява ежедневните процеси с фокус върху максимализиране на приходите, повишаване на лоялността на клиентите, ефективно управление на разходите. Нашите задължения включват:

  • бизнес прогноза за необходимите инвестиции в хотелския актив с цел покриване на заложените изисквания;
  • подготовка на план за маркетинг и продажби;
  • подготовка на оперативен бюджет в съответствие с финансовите и стратегическите цели на инвеститора;
  • надзор на всички дейности, свързани с продажби, маркетинг и администрация с цел да се подобрят резултатите от дейността;
  • управление и надзор на персонала на ежедневна база;
  • ефективно управление на човешките ресурси и добра мотивационна система;
  • ноу-хау, базирано на най-добрите практики в хотелския мениджмънт;
  • проследяване, контрол и запис на основните индикатори за ефективната дейност на управлявания хотел.
PA e
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Управление на имоти
Управлението на имоти следва инвестиционните цели на собственика и съблюдава изпълнението...
Управление на активи
Управлението на активи се отнася до стратегическото и оперативното управление на всички дейности...
Гъвкаво работно пространство
Гъвкаво работна пространство е обобщаващ термин за редица различни услуги, като трите основни направления с...
Управление на хотели
Нашият екип управлява ежедневните процеси с фокус върху максимализиране на приходите....
Управление на договори за наем
Услугата се отнася до осигуряването на функционален електронен регистър с подробни данни...
Дю дилиджънс на процеса на управление на имоти
Нашият подход включва преглед на всеки аспект от управлението на даден проект...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.