Гъвкаво работно пространство

, Гъвкаво работно пространство

Гъвкаво работно пространство

Гъвкаво работна пространство е обобщаващ термин за редица различни услуги, като трите основни направления са коуъркинг, обслужван офис и управляван офис.

, Гъвкаво работно пространство

Гъвкаво работна пространство е обобщаващ термин за редица различни услуги, като трите основни направления са коуъркинг, обслужван офис и управляван офис. Предлагаме консултации и управленски решения в трите основни категории, но можем да предложим и стратегии, съобразени с индивидуалните изисквания на клиента.

 

Стратегическо консултиране

Консултираме клиентите как да развият устойчив модел за гъвкаво работно пространство с потенциал за растеж. Нашите експерти са на тяхно разположение за изграждането и изпълнението на печеливша стратегия в няколко стъпки:

 • преглед на движещите сили и тенденциите на пазара на гъвкави работни пространства;
 • идентифициране на основните конкуренти с фокус върху предлаганите услуги и ценова политика;
 • избор на подходяща стратегия за навлизане на пазара, покриваща всички аспекти от развитието на подобен проект, като маркетинг и продажби, проектиране, отношения с ползвателите, стратегия за изпълнение;
 • подробен анализ на локациите с класация на сгради според пригодността им за гъвкаво работно пространство;
 • анализ на основните рискове и възможности според спецификата на проекта.

 

Опериране и управление на гъвкаво работно пространство

 • Подготовка на стратегия за опериране на гъвкаво работно пространство, включително залагане на цели, финансов модел, определяне на бюджет и допускания за развитието на проекта;
 • Планиране на площите според типа гъвкаво работно пространство;
 • Интегриране на специализиран софтуер за фактуриране, управление, контрол на достъпа и обмен на информация;
 • Администриране на продажбите и маркетинговите активности;
 • Ежедневен надзор и ефикасно управление на площите и отношенията с ползвателите;
 • Залагане на индикатори за измерване на ефективността на работа (KPI)
, Гъвкаво работно пространство
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Управление на имоти
Управлението на имоти следва инвестиционните цели на собственика и съблюдава изпълнението...
Управление на активи
Управлението на активи се отнася до стратегическото и оперативното управление на всички дейности...
Гъвкаво работно пространство
Гъвкаво работна пространство е обобщаващ термин за редица различни услуги, като трите основни направления с...
Кредиторски надзор
Нашата роля е да защитаваме интересите на клиентите си чрез регулярен мониторинг и доклади...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.