, Управление на активи

Управление на активи

Управлението на активи се отнася до стратегическото и оперативното управление на всички дейности, които засягат риска и възвръщаемостта…

, Управление на активи

Управлението на активи се отнася до стратегическото и оперативното управление на всички дейности, които засягат риска и възвръщаемостта както на ниво имот, така и за цяло портфолио. Нашите услуги могат да бъдат предоставени както на ниво актив, така и на ниво компания.

 

Стратегия

Подготовката на стратегия за управление започва с преглед на инвестиционните цели и финансов анализ. Обхватът на услугите ни включва формулиране на стратегически финансови и оперативни цели, както и на стратегия за постигането им съобразно наличния бюджет.

 

Управление на доставчици на услуги и трети страни

Нашият екип следи за ефективното управление на приходи, разходи и парични потоци, също така координира и наблюдава дейността на счетоводители, номинални директори, правни консултанти и одитори.

 

Отчитане и управление на данни

Нашият екип предоставя на инвеститорите детайлно описани процеси, анализ на финансовата позиция и текущо състояние на управлявания актив. В хода на работа сравняваме изпълнението на стратегията за управление спрямо заложените планове. Подготвяме регулярни доклади за конкурентната позиция на имотите и портфолиото на пазара. Обработваме и защитаваме данните съгласно приложимите законови разпоредби.

 

Управление на ликвидността и паричните средства

Тази услуга включва множество задачи, свързани с информация за паричните наличности на компанията, оптимизирането им, както и подобряване на ликвидната позиция. Нашият екип прави преглед на платежоспособността на компанията за целия период на планиране.

 

Преглед на оценките на активи

Услугата представлява преглед на оценките на управляваните активи, изготвяни за данъчни, счетоводни цели, за получаване на финансиране и други.

 

Съдействие при капиталови операции

Съдействаме при подготовката и изпълнението на продажба на актив в контекста на одобрената маркетингова стратегия. Нашият екип се грижи и за надзора и координирането на трети страни в процеса. Ангажираме се както с процеса на преговори по сделката, така и с управлението на задълженията след нейното приключване.

, Управление на активи
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Управление на имоти
Управлението на имоти следва инвестиционните цели на собственика и съблюдава изпълнението...
Управление на активи
Управлението на активи се отнася до стратегическото и оперативното управление на всички дейности...
Гъвкаво работно пространство
Гъвкаво работна пространство е обобщаващ термин за редица различни услуги, като трите основни направления с...
Управление на хотели
Нашият екип управлява ежедневните процеси с фокус върху максимализиране на приходите....
Управление на договори за наем
Услугата се отнася до осигуряването на функционален електронен регистър с подробни данни...
Дю дилиджънс на процеса на управление на имоти
Нашият подход включва преглед на всеки аспект от управлението на даден проект...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.