Услуги за управление на недвижими имоти

, Услуги за управление на недвижими имоти

Услуги за управление на недвижими имоти

Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите на своите клиенти, да подобри пазарните им позиции и общата им репутация.

, Услуги за управление на недвижими имоти

Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите на своите клиенти, да подобри пазарните им позиции и общата им репутация. Прилагаме най-добрите практики за идентифициране на възможности, които подпомагат финансовото представяне на инвестициите в недвижима собственост и водят до дълготрайни резултати.

, Услуги за управление на недвижими имоти
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Управление на имоти
Управлението на имоти следва инвестиционните цели на собственика и съблюдава изпълнението...
Управление на активи
Управлението на активи се отнася до стратегическото и оперативното управление на всички дейности...
Гъвкаво работно пространство
Гъвкаво работна пространство е обобщаващ термин за редица различни услуги, като трите основни направления с...
Кредиторски надзор
Нашата роля е да защитаваме интересите на клиентите си чрез регулярен мониторинг и доклади...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.