Услуги за собственици на търговски площи

, Услуги за собственици на търговски площи

Услуги за собственици на търговски площи

За търговски центрове, ритейл паркове, самостоятелни магазини и имоти на основни търговски улици C&W Forton предоставя услуги по отдаване под наем и консултации.

, Услуги за собственици на търговски площи

За търговски центрове, ритейл паркове, самостоятелни магазини и имоти на основни търговски улици C&W Forton предоставя услуги по отдаване под наем и консултации. Нашите решения са насочени към създаване на стойност чрез подобрения в разпределенията и наемните условия, както и чрез намирането на най-подходящите наематели. При по-мащабни проекти нашите консултации за концепцията и микса от наематели водят до съществено подобрение на финансовите резултати.

 

Консултиране по дизайн и разпределение на площите

Екипът на C&W Forton прилага най-добрите знания и практики в областта на търговските площи, за да превърнат архитектурните планове в успешен проект. Нашите услуги са базирани на международните стандарти и иновации в сектора на търговските центрове. Целта ни е да постигнем максимално ефективно разпределение на площите в съответствие с очакванията на търговци и потребители на местния пазар. Правим преглед на етажните планове, за да идентифицираме слабите места и да покажем възможностите за по-добра използваемост на площите и по-ефективна циркулацията на посетителите.

 

Консултиране по концепцията и търговския микс

С практическия си опит C&W Forton може да предложи работещи решения както за инвеститорите в нови проекти, така и за търговците. Ние ще анализираме концепцията на търговския център и ще я приспособим така, че да отговори по най-добрия начин на предпочитания тип наематели и посетители. Разполагаме с актуална база данни с брандове, желаещи да навлязат или да се разраснат на пазара. Това ни позволява да подберем най-подходящите брандове за изграждането на успешен и устойчив микс от наематели.

 

Посреднически услуги за наемодатели

Нашите посреднически услуги за наемодатели са фокусирани върху реализирането на пълния потенциал на активите им. Предлагаме консултации за оптималната употреба на всяко помещение. В допълнение нашите консултанти ще подготвят таблица за оценка на приходите от наеми, която е основа за ценообразуването, финансовото моделиране и прогнозиране. C&W Forton ще изведе проекта на пазара по професионален и последователен начин, ще открие и подбере най-подходящите наематели.

 

Отдаване под наем на търговски центрове

Основната ни цел е да постигнем възможно най-високо ниво на заетост и оптимални наемни нива за обслужвания проект. Предоставяме консултации и преглед на текущите търговски условия. На тази база и с нашето ноу-хау ще улесним и ускорим процеса по отдаване под наем – от стратегията през подготовката на документацията до маркетинга и комуникациите. Нашият екип е в състояние да осигури координиран напредък, като едновременно посреща и обработва заявки от голям брой наематели.

 

Решения за проблемни проекти

Този набор от услуги е насочен към подобряване на резултатите на проекти, които не могат да издържат на конкуренцията на пазара. Процесът включва анализ, планиране и изпълнение на план за реструктурирането им и подобряване на финансовите им позиции. Нашата роля е да предложим начини за оптимизиране на работата им и да съдействаме за изпълнението. Проследяваме прилагането на одобрената стратегия и оценяваме резултатите. Нашата услуга включва няколко етапа:

  • анализ на ситуацията, рисковете и ключови финансови показатели;
  • развитие на стратегия и план за изпълнение;
  • изпълнение;
  • текущ мониторинг и контрол на разходите;
  • финална оценка на изпълнението.
, Услуги за собственици на търговски площи
Йордан Кръстев
МЕНИДЖЪР ОФИС ПЛОЩИ
, Услуги за собственици на търговски площи
Жоро Ангелов
МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Услуги за наематели на индустриални имоти
Нашите консултанти разбират колко важни за дейността на този бизнес са решенията за транспортиране и...
Услуги за наематели на търговски площи
C&W Forton предлага пълна гама от услуги по представителство на наематели на търговски площи...
Услуги за офис наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.