Оценки на недвижими имоти

, Оценки на недвижими имоти

Оценки на недвижими имоти

Екипът ни предлага оценки на недвижими имоти, които се основават на цялостно пазарно проучване и собствени данни.

, Оценки на недвижими имоти

Екипът ни предлага оценки на недвижими имоти, които се основават на цялостно пазарно проучване и собствени данни. Наши клиенти са купувачи, продавачи или кредитополучатели, публично търгувани и частни компании за инвестиции в имоти.

 

Оценки на портфолиа и самостоятелни имоти

Нашата експертиза покрива всички видове имоти и оценителски стандарти. В работата си прилагаме методите на пазарните аналози, приходната или разходната стойност, дисконтираните парични потоци или остатъчната стойност в зависимост от предназначението на имота, пазара и плановете на собственика. При оценките на портфолиа нашите експерти внимателно преценяват влиянието на географските и пазарните фактори върху стойността на недвижимите имоти в тях. Наличието на добре структурирана услуга по управление на имотите също се взима предвид.

 

Преглед на кредитни обезпечения

Помагаме на заемодателите да управляват кредитния риск, като даваме надеждно мнение за възстановимата стойност на ползваните като обезпечение недвижими имоти. Нашите оценителски услуги имат широко приложение – от регулярни прегледи на кредитни портфейли до проблемни ситуации, в които вземането на решения е от критично значение за инвестицията.

 

Финансова отчетност

C&W Forton предоставя оценки на имоти в съответствие с Международните стандарти за оценяване (IVS) и Професионалните стандарти за оценяване RICS (Червена книга). Нашите услуги увеличават прозрачността и подпомагат корпоративното управление на публични компании или дружества за дялови инвестиции. Ние подкрепяме институционалните инвеститори с мнения, които увеличават доверието на техните акционери и партньори.

 

Инвестиционно консултиране

Потенциалните продажби или покупки на недвижими активи изискват значителна прецизност и именно тук вниманието към детайла на C&W Forton има значение. Ние намаляваме потенциалните рискове и помагаме за увеличаване на възвръщаемостта чрез прозрачен и пазарно обоснован финансов анализ. Нашите съвети са стабилна основа за определяне стойността на недвижимите имоти и помагат за прецизното определяне на ценовите им параметри.

, Оценки на недвижими имоти
Емилия Симеонова
Мениджър Консултиране и Оценки

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Хотелски услуги
Нашият екип е готов да преведе инвеститори, предприемачи и заемодатели през сложния и комплексен процес...
Консултиране
C&W Forton предлага набор от услуги в подкрепа на клиентите ни при взимането на решения и операции...
Оценки на недвижими имоти
Екипът ни предлага оценки на недвижими имоти, които се основават на цялостно пазарно проучване...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.