, Хотелски услуги

Хотелски услуги

Нашият екип е готов да преведе инвеститори, предприемачи и заемодатели през сложния и комплексен процес за инвестиция или развитие на хотелски проект.

, Хотелски услуги

Нашият екип е готов да преведе инвеститори, предприемачи и заемодатели през сложния и комплексен процес за инвестиция или развитие на хотелски проект. Експертизата ни обхваща всички сегменти от пазара – от ваканционни хотели в курортите до бизнес хотели в големите градове. Ние подкрепяме бизнеса на инвеститори и предприемачи с оценки, изследвания за приложимост, анализ на най-добра и ефективна употреба на имота и подбор на хотелски оператор.

 

Изследвания за приложимост и пазарен анализ

Ние разбираме кои са ключовите двигатели при развитието на хотелски проекти. Ползваме доказани в практиката процедури, за да установим потенциалния обем на пазара, основните конкуренти и да анализираме позицията на обследвания проект. Нашите изследвания за приложимост са в основата на редица стратегии за развитие на хотелски проекти и курортни локации – от концепцията през бюджетирането до строителството, оперирането и изхода от инвестицията.

 

Оценки на хотели

Предлагаме оценителски услуги на собственици, предприемачи и кредитори в хотелския сектор. Работата ни подлежи на регулация в съответствие с Професионалните стандарти за оценяване RICS и правилата на юрисдикцията, където прилагаме услугите си. Практиката ни включва допускания, базирани на знанието ни и информацията от пазара, както и на оценката на конкретния имот. При оценките си прилагаме принципи, използвани от инвеститори в хотелския сегмент и доказали се пред собственици и кредитни институции в глобален план.

 

Дю дилижънс

Правим прецизен разрез на хотелския пазар, операциите и разглеждания актив, за да идентифицираме неефективните страни и да подобрим резултатите от дейността. Обичайно дю дилижънс се изисква при стратегически преглед на активите или придобивания. Услугата включва обследване на пазарното позициониране на продукта, обема на пътуванията, конкуренцията и е в помощ на потенциални купувачи или при преструктуриране на бизнеса.

 

Избор на хотелски оператор

Изборът на бранд и оператор е ключова стъпка в развитието на всеки хотелски проект. Нашата услуга е насочена към собствениците на хотели и е проектирана така, че да постигне най-добрия резултат в съответствие с нуждите им. Познаваме добре хотелската индустрия и това ни помага да идентифицираме най-подходящия бранд или оператор за конкретен проект или локация. За целта организираме състезателна процедура с участието на глобални хотелски компании, за да гарантираме, че сме договорили най-добрата цена за предоставяната услуга. Използваме холистичен подход, като взимаме предвид инвестирания капитал, бъдещите операции, очакваните резултати и финансови задължения.

, Хотелски услуги
Емилия Симеонова
Мениджър Консултиране и Оценки

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Хотелски услуги
Нашият екип е готов да преведе инвеститори, предприемачи и заемодатели през сложния и комплексен процес...
Консултиране
C&W Forton предлага набор от услуги в подкрепа на клиентите ни при взимането на решения и операции...
Оценки на недвижими имоти
Екипът ни предлага оценки на недвижими имоти, които се основават на цялостно пазарно проучване...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.