, Консултиране

УСЛУГИ

Консултиране

C&W Forton предлага набор от услуги в подкрепа на клиентите ни при взимането на решения и операции с недвижими имоти.

, Консултиране

C&W Forton предлага набор от услуги в подкрепа на клиентите ни при взимането на решения и операции с недвижими имоти. Нашият екип съдейства със задълбочен анализ и оптимални решения както на строителни проекти, така и при сделки за наем или придобиване на имоти.

 

Пазарни проучвания

Експертите на C&W Forton комбинират работа с първични и структурирани данни, за да предложат на клиентите задълбочено познание за пазара. Нашият екип има опит както в подготовката на регулярни проучвания, така и на доклади по поръчка, покриващи различни сегменти от имотния пазар. Данните и анализът в нашите доклади помагат клиентите ни да извлекат пълния потенциал от даден проект или инвестиция.

 

Анализ на локация

Нашият екип ще събере и анализира информация, за да определи атрактивността на дадена локация за конкретен проект или дейност. Оценяваме достъпност, пазарно покритие, близост до ключови доставчици и пазари или бъдещи подобрения в инфраструктурата. Тези показатели подлежат на анализ в комбинация с демографски и икономически данни и информация за трафика. Нашето проучване обхваща и конкуренцията, както и потенциалните клиенти в дадения район, така че да свържем анализа на локацията със следващите фази на проекта: изследване за приложимост или бизнес анализ.

 

Преглед на наемни договори

C&W Forton консултира наематели и наемодатели относно препоръчителни цени и структуриране на оптимални наемни условия в рамките на текущия пазар. Участието на нашите консултанти в редица наемни сделки е в основата на способността ни да осигурим навременна и качествена информация. Нашето присъствие на пазара ни прави компетентни да предложим точен анализ на наемните нива и другите търговски условия.

 

Изследване за приложимост

Обединяваме макроикономически и пазарни проучвания с анализ на местоположението в цялостен доклад, за да оценим икономическата жизнеспособност на даден проект. Експертите на C&W Forton добавят към него подробен финансов анализ и модели за прогнозиране на оперативния приход и паричните потоци, разработени от финансов анализатор с международно признат CFA сертификат. Нашите клиенти получават стратегически документ, който обхваща всички важни аспекти от разработването на инвестиционен проект. По този начин те могат да вземат информирани решения във всяка фаза от развитието му.

, Консултиране
Деян Тодоров
Мениджър Консултиране и проучвания

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Хотелски услуги
Нашият екип е готов да преведе инвеститори, предприемачи и заемодатели през сложния и комплексен процес...
Консултиране
C&W Forton предлага набор от услуги в подкрепа на клиентите ни при взимането на решения и операции...
Оценки на недвижими имоти
Екипът ни предлага оценки на недвижими имоти, които се основават на цялостно пазарно проучване...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.