Хотелски услуги, Консултиране и Оценки

, Хотелски услуги, Консултиране и Оценки

Хотелски услуги, Консултиране и Оценки

Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес решения и минимализиране на риска.

, Хотелски услуги, Консултиране и Оценки

Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес решения и минимализиране на риска. Нашите оценителски услуги напълно отговарят на международните стандарти и така инвеститори и кредитори могат лесно да сравняват резултатите от дейността си в различни юрисдикции. В същото време в оценителската си практика ние се придържаме към нормативните изисквания на пазара, на който работим.

Консултантският екип на C&W Forton предлага комбинация от прецизно подбрани икономически и пазарни данни, познания за сектора, най-добрите международни практики и добре обосновани съвети. Инвеститори, строителни предприемачи и корпоративни наематели черпят от нашия десетилетен опит в недвижимите имоти и своевременен достъп до информация като отправна точка за постигане на целите им.

, Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Емилия Симеонова
Мениджър Консултиране и Оценки

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Хотелски услуги
Нашият екип е готов да преведе инвеститори, предприемачи и заемодатели през сложния и комплексен процес...
Консултиране
C&W Forton предлага набор от услуги в подкрепа на клиентите ни при взимането на решения и операции...
Оценки на недвижими имоти
Екипът ни предлага оценки на недвижими имоти, които се основават на цялостно пазарно проучване...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.