Дигитални Услуги

, Дигитални Услуги

Дигитални Услуги

Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и работните пространства в тях съвременна дигитална среда, която да ги направи по-удобни, атрактивни и лесни за ползване.

, Дигитални Услуги

Платформата ни от дигитални услуги цели да предостави на офис сградите и работните пространства в тях съвременна дигитална среда, която да ги направи по-удобни, атрактивни и лесни за ползване. Сътрудничим с водещи технологични компании, за да осигурим персонализирани дигитални решения за нашите клиенти.

Нашата платформа включва няколко интегрирани помежду си направления:

 • решения за комуникация с служителите в сградата;
 • решения за умен достъп;
 • решения свързани с енергийна ефективност;
 • решения за управление на вътрешни ресурси и активи;
 • решения за управление на гъвкави работни пространства;
 • облачни решения за финансово-административно управление на имоти;
 • решения и услуги за компании наематели;

Нашите дигитални решения комбинират модерни технологии, услуги по поддръжка и управление, и удобен интерфейс. Целта ни е да дадем добавена стойност в няколко направления:

 • подкрепа на работата от дистанция и улесняване на процеса на връщане на служителите в офиса;
 • онлайн достъп на работещите в сградата до различни услуги;
 • достъп до голям обем от данни, осигуряващи повече аналитичност и контрол при взимане на решения;
 • оптимизация на разходите за поддръжка на сградите и отключване на нови възможности за приходи от сградата.
, Дигитални Услуги
Красимир Петров
МЕНИДЖЪР УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Дългово и структурирано финансиране
Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по...
Услуги за управление
Чрез услугите по управление на имоти C&W Forton се стреми да запази и повиши на стойността на активите...
Проджект мениджмънт
Проджект мениджмънт екипът на C&W Forton е квалифициран да представлява нашите клиенти...
Услуги за наематели
И при придобиване, и при наемане на офис, C&W Forton ще ви напътства на пазара и в хода на сделката...
Хотелски услуги, Консултиране и Оценки
Правилното определяне на стойността на даден имот е ключово за взимането на адекватни бизнес...
Капиталови пазари
Предлагаме съдействие във всички фази на инвестиционния процес в недвижими имоти – от първоначалното...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.