Структурирано финансиране

, Структурирано финансиране

Структурирано финансиране

Предлагаме и нестандартни дългови инструменти, които позволяват на инвеститорите да максимизират своите финансови резултати.

, Структурирано финансиране

Нашият опит ни позволява да предложим най-иновативните стратегии за финансиране с оглед подобряване на ликвидността и постигане на максимална стойност на даден актив или портфейл.

Видовете финансиране включват:

  • Мецанин финансиране;
  • Мостово финансиране;
  • Лизинг;
  • Корпоративни облигации.

Предлагаме и нестандартни дългови инструменти, които позволяват на инвеститорите да максимизират своите финансови резултати.

, Структурирано финансиране
Анастасия Цолова
Мениджър Капиталови пазари

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Структурирано финансиране
Предлагаме и нестандартни дългови инструменти, които позволяват на инвеститорите да максимизират...
Капиталово подсигуряване
Клиентът може да разчита на нашата подкрепа при идентифициране и преговори с най-подходящите...
Дългово подсигуряване
Ние подпомагаме нашите клиенти при подготовката на дългови стратегии и избора на най-подходящата форма...
Управление на дългове
Нашата експертиза позволява на инвеститорите да се фокусират върху основния си бизнес...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.