Капиталово подсигуряване

, Капиталово подсигуряване

Капиталово подсигуряване

Клиентът може да разчита на нашата подкрепа при идентифициране и преговори

, Капиталово подсигуряване

Клиентът може да разчита на нашата подкрепа при идентифициране и преговори с най-подходящите капиталови инвеститори за нови придобивания, развойни проекти или по-добра капитализация на съществуващи активи.

, Капиталово подсигуряване
Анастасия Цолова
Мениджър Капиталови пазари

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Структурирано финансиране
Предлагаме и нестандартни дългови инструменти, които позволяват на инвеститорите да максимизират...
Капиталово подсигуряване
Клиентът може да разчита на нашата подкрепа при идентифициране и преговори с най-подходящите...
Дългово подсигуряване
Ние подпомагаме нашите клиенти при подготовката на дългови стратегии и избора на най-подходящата форма...
Управление на дългове
Нашата експертиза позволява на инвеститорите да се фокусират върху основния си бизнес...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.