, Управление на дългове

Управление на дългове

Нашата експертиза позволява на инвеститорите да се фокусират върху основния си бизнес без да ангажират допълнителен човешки ресурс в процеса на дълговото структуриране и управление на дълга.

, Управление на дългове

Спектърът от услуги включва:

  • Контрол на резултатите от управлението на дадени активи;
  • Изготвяне на периодични доклади;
  • Консултиране по повишаване на стойността;
  • Подобрение на структурата на обезпечение в съответствие с остатъчния дълг;
  • Подобрение на първоначално договорените параметри по финансирането;
  • Съдействие за удължаване на срока на дълга при необходимост;

 

Нашата експертиза позволява на инвеститорите да се фокусират върху основния си бизнес без да ангажират допълнителен човешки ресурс в процеса на дълговото структуриране и управление на дълга.

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Структурирано финансиране
Предлагаме и нестандартни дългови инструменти, които позволяват на инвеститорите да максимизират...
Капиталово подсигуряване
Клиентът може да разчита на нашата подкрепа при идентифициране и преговори с най-подходящите...
Дългово подсигуряване
Ние подпомагаме нашите клиенти при подготовката на дългови стратегии и избора на най-подходящата форма...
Управление на дългове
Нашата експертиза позволява на инвеститорите да се фокусират върху основния си бизнес...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.