, Дългово подсигуряване

Дългово подсигуряване

Ние подпомагаме нашите клиенти при подготовката на дългови стратегии и избора на най-подходящата форма за финансиране на даден проект.

, Дългово подсигуряване

Ние подпомагаме нашите клиенти при подготовката на дългови стратегии и избора на най-подходящата форма за финансиране на даден проект. Обезпечаваме целия процес – от изготвянето на информационни материали през тръжните процедури до подписване на договор за финансиране. Заемополучателят има нашата подкрепа при договаряне на търговски и нетърговски условия със заемодателите, включително параметри на заема, условия по хеджиране, текущи отчети и консултиране с оглед избягване на неизпълнение. Благодарение на регулярния контакт с финансовия сектор, ние сме в състояние да договорим най-добрите условия, предлагани на пазара.

, Дългово подсигуряване
Анастасия Цолова
Мениджър Капиталови пазари

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Структурирано финансиране
Предлагаме и нестандартни дългови инструменти, които позволяват на инвеститорите да максимизират...
Капиталово подсигуряване
Клиентът може да разчита на нашата подкрепа при идентифициране и преговори с най-подходящите...
Дългово подсигуряване
Ние подпомагаме нашите клиенти при подготовката на дългови стратегии и избора на най-подходящата форма...
Управление на дългове
Нашата експертиза позволява на инвеститорите да се фокусират върху основния си бизнес...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.