Дългово и структурирано финансиране

, Дългово и структурирано финансиране

Дългово и структурирано финансиране

Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по структуриране на финансиране и управление на дългове за всички класове активи.

, Дългово и структурирано финансиране

Нашият екип предоставя финансови продукти, както и услуги по структуриране на финансиране и управление на дългове за всички класове активи. Услугите ни са насочени към фирми, инвеститори и предприемачи.

Ние предлагаме решения за постигане на максимална стойност и намаляване на разходите при сделки с недвижими имоти. Нашият опит на дълговите пазари ни дава достъп до широк кръг източници на финансиране. По този начин ние сме в състояние да предоставим ефективно решение за кредитиране и да договорим най-добрите условия съобразно структурата на сделката.

, Дългово и структурирано финансиране
Анастасия Цолова
Мениджър Капиталови пазари

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Структурирано финансиране
Предлагаме и нестандартни дългови инструменти, които позволяват на инвеститорите да максимизират...
Капиталово подсигуряване
Клиентът може да разчита на нашата подкрепа при идентифициране и преговори с най-подходящите...
Дългово подсигуряване
Ние подпомагаме нашите клиенти при подготовката на дългови стратегии и избора на най-подходящата форма...
Управление на дългове
Нашата експертиза позволява на инвеститорите да се фокусират върху основния си бизнес...

КАЗУСИ

ПРОУЧВАНИЯ

НЕ ОТКРИВАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ?

Свържете се с нашите професионалисти.