Synergy Tower

НАЕМ | ОФИС

Synergy Tower

София, България

ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  • Висококачествени довършителни работи
  • Много добра достъпност и видимост
  • Разположение в бързо развиваща се офисна зона София Тех Парк
  • Сертификат за екологично строителство LEED

“Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ (ФНИБ) придобива право за строеж в Зона 2 на „Тех Парк София“. Парцелът е с площ 8 140 кв.м., разположен в близост до кръстовището на бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Асен Йорданов“. Очакван пусков срок на проекта – Q3 2021.

 

Предвижда се построяване на административен център за бизнес услуги с обща отдаваема офисна площ 32,166 кв.м., разпределена в две тела с височина 8 и 16 етажа. Ниво -1 и ниво -2 ще предложат на служителите общо 402 паркоместа.

 

Проектът ще предостави на наемателите отворени офисни пространства от най-висок клас –  2,90м. светла височина в офисите, четири-тръбна система за отопление, вентилация и климатизация и други.

 

Сградата ще разполага с множество удобства като ресторант и кафене, зони за отдих и зелени площи.

PA e
Йордан Кръстев
МЕНИДЖЪР ОФИС ПЛОЩИ

ПОВЕЧЕ ПРОЕКТИ