Фабрика с. Стамболово

ПРОДАЖБИ | ЛОГИСТИЧНИ И ИНДУСТРИАЛНИ

Фабрика с. Стамболово

• с. Стамболово, района на град Хасково

Фабриката е за отдаване под наем или продажба, намира се в района на град Хасково.

На територията на предприятието е изградена пълната необходима вътрешна инфраструктура, включително вътрешни пътища и инсталация за използване на компресирана газ.

 

ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА

 

Площ на парцела

  • 97 854 кв.м

Офиси

  • 900 кв.м

Производство

  • 4 104 кв.м

Склад

  • 4 104 кв.м
ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Инфраструктурна обезпеченост
  • Мащабен проект
  • Индустриален обект
  • Възможност за разрастване
, Фабрика с. Стамболово
Жоро Ангелов
МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ

ОЩЕ ПРОЕКТИ