НАЕМ | ЛОГИСТИЧНИ И ИНДУСТРИАЛНИ

РГС Инвест

• Западна София
• Икономическа зона София – Божурище
• Бул. Европа
• Бул. Царица Йоана – Бъдещо продължение

РЗП НА ПРОЕКТА:

34 196 sq.m.

Брой Сгради:

5

ПЛОЩ НА СГРАДА ЗП/РЗП:

7 044 + 205 SQ.M

Минимален Модул:

1 531 – 1 736 SQ.M

Паркинг места:

124

Товарен Паркинг:

25

ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  • Инфраструктурна обезпеченост
  • Първокачествени индустриални площи
  • Стратегическа локация
Логистичен център РГС Инвест се намира на стратегическата локация Икономическа зона София- Божурище. РГС предоставя на клиентите си първокласни индустриални и логистични площи под наем и осигурява първокачествени услуги по управление на логистичния парк.
Логистичен център RGS се състои от 5 логистични и една административна сграда, място за охрана,  с паркинг за леки и товарни автомобили и прилежащите озеленяване и инфраструктура.  Логистичните площи предлагат гъвкави модули от минимум  1 531 до 7 044 кв.м. с  с използваема височина от 11.5м и индустриални врати 2 800/3 000. Сградите са автоматична спринклерна противопожарна система тип ESFR, над стандартната товароносимост на индустриалния дисперсно армиран шлайфан бетонов под. Сградните инсталации включват противопожарна сигнална инсталация, електрическа инсталация за зареждане на товарно подемна техника, отопление, естествена чрез покривни люкове и фасадни прозорци, противодимни завеси и люкове на тавана.
PA e
Жоро Ангелов
МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ

ПОВЕЧЕ ПРОЕКТИ