Логистичен Парк София

НАЕМ | ЛОГИСТИЧНИ И ИНДУСТРИАЛНИ

Логистичен Парк София

София
Равно Поле, Елин Пелин

Площ на парцела:

96 000  кв.м

Сграда 1 ЗП / РЗП:

22 464 кв.м  / 25 166 кв.м.

Мин. Модул:

960 кв.м. с растер 12х80м

Рампи на модул:

2 на фасада и 1 отзад

Растер на колоните:

12 х 24 м

Големина на сграда:

80 х 288 м

Мецанин:

+7.20м

ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  • Инфраструктурна обезпеченост
  • Мащабен проект
  • Първокачествени складови площи
  • Стратегическа локация
ЛОГИСТИЧЕН ПАРК СОФИЯ – Равно поле е модерен комплекс от складове, офиси и търговски площи до София.
Логистичен парк София – Равно поле предлага складови площи с голяма използваема височина за високостелажни модули, офиси и изцяло изградена инфраструктура.
Паркът има директен достъп от / до главните магистрали Тракия и Хемус. Стратегическата локация на Равно Поле в близост до София с достъп до основни транспортни коридори, както и близостта до Летище София, правят проекта изключително атрактивен за логистични и дистрибуторски компании.
PA e
Жоро Ангелов
МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ

ПОВЕЧЕ ПРОЕКТИ