Industrial Park Sofia East

НАЕМ | ЛОГИСТИЧНИ И ИНДУСТРИАЛНИ

Индустриален парк София Изток – Сграда 3

Индустриален парк София Изток (ИПСИ) e ново изграден индустриален парк в непосредствена близост до София. Достъпът до ИПСИ е много удобен, тъй като паркът се намира между двете основни магистрали за влизане-излизане: Hemus E79 / A2 (Солун-София-Варна / Видин) и Trakia E80 / A1 (ЕС – София – Бургас / Истанбул).

Building 1:

21 800 SQ.M.

Minimal unit BA/TBA:

4 000/ 4 200 SQ.M

УСЛУГИ
• Сухи складови пространства
• Склад с контролиран температурен режим
• Покривът за сграда  3  е проектиран и конструиран да побере инсталация от 1,8 MW соларна система
ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  • Инфраструктурна обезпеченост
  • Първокачествени логистични площи
  • Стратегическа локация
Индустриален парк София Изток (ИПСИ) е интегриран, мащабен логистичен и индустриален комплекс, разположен в източните покрайнини на София и в непосредствена близост до основните национални и международни транспортни артерии. Комплексът предлага пълен набор от съвременни съоръжения за търговски клиенти.
Индустриален Парк София Изток има стратегическо местоположение и първокласната транспортна достъпност, концепцията има за цел да създаде нов логистичен и индустриален център в района на София. ИПСИ е бизнес клъстер и спомага за синергията и бизнес развитието на отношенията на компании в парка, като едновременно предлага устойчива и продуктивна среда за работа на служителите. Парк мениджмънтът осигурява охрана, спокойствие и престиж на ползвателите на зоната.
В допълнение на основните бизнес направления по продажба и отдаване под наем на площи, паркът ще предлага административно административни и други услуги с добавена стойност.
Логистична Сграда 3 разполага с 11м използваема височина, растер на колоните 24х18м, интегрирани офиси и технически помещения.
Индустриалните площи се отопляват с котел на природен газ, а товарните врати са с хидравлични рампи и всички сградни инсталации и системи са в съответствие с най-новите стандарти.
PA e
Жоро Ангелов
МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ

ПОВЕЧЕ ПРОЕКТИ