Логистичен Парк East Ring

Наем | ЛОГИСТИЧНИ И ИНДУСТРИАЛНИ

Логистичен Парк – East Ring

Нови Хан,
България

Площ на парцела

170 000 кв.м

Сграда 1&2

12 800 кв.м

Сграда 5&6

12 800 кв.м

ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • отлични национални и регионални транспортни връзки;
  • готови за ползване складова помещения и административни офиси налични сега;
  • изградена висококачествена инфраструктура и налични съоръжения;

Логистичният парк е разположен на границата между София и Нови Хан.