Индустриален парк Плевен

Наем | ЛОГИСТИЧНИ И ИНДУСТИАЛНИ

Индустриален парк Плевен

Насърчаване на растежа и иновациите

Индустриален парк Плевен предлага цялостен набор от решения, съобразени с разнообразните нужди на индустриалните клиенти. От отдаване под наем на сгради за строителство, продажба на специално пригодени за целта промишлени помещения и продажба на регулирани парцели с достъп до инфраструктура, паркът предоставя разнообразни възможности за предприятията, които искат да установят или разширят производствените си дейности в България.

  Град Плевен е съсредоточен gолям процент от работната сила за целия регион, което осигурява лесен достъп до квалифицирана работна ръка.

  Основни характеристики:
  • Обща площ: Разположен на площ от 203 000 кв.м, Индустриален парк Плевен предоставя достатъчно пространство за различни промишлени дейности.
  • Размери на парцелите: Паркът предлага парцели с различна големина, за да отговори на различните бизнес изисквания, с размери от 3000 кв.м до 18 000 кв.м.
  • Параметри на сградите: Предназначен за производствени и складови цели, паркът спазва нормативната уредба с коефициент на интензивност 1,6, плътност 70% и височина на сградите до 15 метра.
  Инфраструктура:
  • Електрозахранване: Със свободна мощност от 2 MW, която може да бъде разширена до 12 MW, и собствена подстанция на място, паркът осигурява надежден достъп до електричество.
  • Свързаност: Индустриален парк Плевен е оборудван с телекомуникационна инфраструктура, възможности за газификация, водопроводни връзки и потенциал за вътрешна железопътна линия.
  • Зелени инициативи: Като първият зелен индустриален парк в България, Плевен дава приоритет на устойчивостта и отговорността към околната среда.
  • Възобновяеми енергийни източници: Ще бъде изграден и пуснат в експлоатация фотоволтаичен парк с мощност 5 MW, което ще допринесе за ангажимента на парка към зелената енергия.
  Предимства:
  • Сертифициране: Признат за индустриален парк от Министерството на икономиката и промишлеността през 2023 г.
  • Европейско грантово финансиране: Осигурено финансиране чрез участие в Програмата за публична подкрепа за развитие на индустриални паркове.
  • Стратегически партньорства: Включва се в публично-частни партньорства с Община Плевен, Аутомотив Клъстер България, Българската агенция за инвестиции и международни търговски камари.
  Предлагани услуги:
  • Съдействие за финансиране с европейски средства
  • Продажба и отдаване под наем на имоти и съществуващи сгради
  • Решения за строителство по поръчка с ускорени срокове за изграждане
  • Цялостно управление на проекти
  • Използване на зелени енергийни източници

  Индустриален парк Плевен предлага изключителна инфраструктура и услуги, което го прави идеална дестинация за предприятия, които търсят стратегическо място за  развитие на производстени дейности.

  , Индустриален парк Плевен
  , Индустриален парк Плевен
  , Индустриален парк Плевен
  Жоро Ангелов
  МЕНИДЖЪР ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПЛОЩИ

  ОЩЕ ПРОЕКТИ