Forton

Оценка на портфейл от проекти

back

Резюме

Bogaris развива проекти в областите на бизнес недвижимите имоти, възобновяемите енергийни източници и селското стопанство в Испания, Португалия, България, Румъния, Чили и САЩ. Портфейлът в България се състои от урегулирани имоти, разположени в София и околностите й, Стара Загора, Северозападна и Южна България.
За да подкрепи стратегията си за развитие на бизнеса с недвижимите имоти, Bogaris възложи на Фортън да извърши експертна оценка на портфейл от активи в силно ограничен пазар.


Предизвикателство

Bogaris планира мащабни проекти върху големи парцели, надвишаващи 80 хил. кв.м в Индустриален парк Русе, на около 250 хил. кв.м. в Елин Пелин в Софийска област и близо 10 хил. кв.м във вътрешността на града, непосредствено до летище София. Всички обекти са на ключови местоположения и са предназначени за индустриално строителство. Данните за сходни имоти са оскъдни, особено за сделките с големи парцели, източниците на информация не са надеждни, а пазарът е неликвиден.


Решението

Извършихме задълбочено проучване на имотите и съпоставихме нашето мнение с текущите пазарни условия, за да обърнем полагащото се внимание на всеки детайл от съответния проект и така да помогнем на инвеститора с окончателното решение за строителство. По отношение на сделките и първичната пазарна информация използвахме контактите си групата AG Capital, за да осигурим историческа информация за продажби, с която да подкрепим мненията си.


Резултатите

Методиката за оценка и пазарните данни, включени в доклада, доведоха до добре обоснована пазарна оценка недвижимите имоти, която отразява нагласите на пазара, характеристиките на проектите и дава професионална преценка за финансовата устойчивост.