Forton

Дунавски индустриален парк | tech3.jpg

Дунавски индустриален парк

Дунавски индустриален парк представлява територия от 300 хиляди кв.м заедно с 30 хил. кв.м застроена площ от съществуващи индустриални сгради, фериботен терминал, речно пристанище, възможности за открито складиране, парцели за развитие с бизнес и индустриално предназначение.
Contact person

Дунавски индустриален парк представлява територия от 300 хиляди кв.м заедно с 30 хил. кв.м застроена площ от съществуващи индустриални сгради, фериботен терминал, речно пристанище, възможности за открито складиране, парцели за развитие с бизнес и индустриално предназначение.
Няколко имота са на разположение за развитие на проекти. Възможностите варират между 7 000 кв. м. и 190 000 кв.м. Теренът е подходящ за комплексно застрояване - производство, складове и прилежащи офис площи.

 

DISTINCTIVE FEATURES:

  • Ферибот и речно пристанище
  • Собственост върху земята
  • Инфраструктура и налични сгради в рамките на парцела

FORTON’S INVOLVEMENT:

  • Продажба
  • Наем
  • Строителство по задание

Location:

Силистра