Forton

Росен Генев - Мениджър 'Търговски площи' за бъдещето на търговските улици