Forton

Михаела Лашова е новият Управляващ партньор на Фортън