Forton

РГС Инвест | RGS1.jpg

РГС Инвест

Логистичен център RGS се състои от 5 логистични и една административна сграда, място за охрана, с паркинг за леки и товарни автомобили и прилежащите озеленяване и инфраструктура.
Contact person
Жоро Ангелов | 2784.jpg
Жоро Ангелов
Логистичен център РГС Инвест се намира на стратегическата локация Икономическа зона София- Божурище. РГС предоставя на клиентите си първокласни индустриални и логистични площи под наем и осигурява първокачествени услуги по управление на логистичния парк.
 
Логистичен център RGS се състои от 5 логистични и една административна сграда, място за охрана,  с паркинг за леки и товарни автомобили и прилежащите озеленяване и инфраструктура.  Логистичните площи предлагат гъвкави модули от минимум  1 531 до 7 044 кв.м. с  с използваема височина от 11.5м и индустриални врати 2 800/3 000. Сградите са автоматична спринклерна противопожарна система тип ESFR, над стандартната товароносимост на индустриалния дисперсно армиран шлайфан бетонов под. Сградните инсталации включват противопожарна сигнална инсталация, електрическа инсталация за зареждане на товарно подемна техника, отопление, естествена чрез покривни люкове и фасадни прозорци, противодимни завеси и люкове на тавана.
 
РЗП НА ПРОЕКТА
34 196 кв.м 
Брой Сгради 
5
ПЛОЩ НА СГРАДА ЗП/РЗП
7 044 + 205 кв.м
Минимален Модул 
1 531 – 1 736 кв.м
Паркинг места
124
Товарен Паркинг 
25

DISTINCTIVE FEATURES:

  • Инфраструктурна обезпеченост
  • Първокачествени индустриални площи
  • Стратегическа локация

FORTON’S INVOLVEMENT:

  • Наем

Location:

Западна София
Икономическа зона София – Божурище
Бул. Европа
Бул. Царица Йоана – Бъдещо продължение