Forton

Experian намериха оптималното офис решение.

back

Предизвикателството

В продължение на години Experian са един от големите наематели в Megapark, успявайки да се разрастват в съществуващите сгради. Все пак идва етап, в който те нямат възможност да наемат допълнителни офис площи и компанията наема Forton, за да намерят дългосрочно работещо решение. За да работят ефективно, Experian имат нужда от не по-малко от 11 000 кв.м.

Решението

Forton проведе проучване на офис пазара на база на предварително зададените от Experian нужди от гледна точка на локация, пространство и времева рамка. Направен беше доклад с предложения, както в съществуващи офис сгради, така и в такива в процес на изграждане. Forton организира серия огледи и предложи сравнителен анализ, като успя да сведе избора до няколко проекта, с които започнаха преговори.    
Междувременно, Experian имаха спешна нужда от допълнителни офис площи и Forton съдейства за намиране на временно решение, настанявайки ги в разположения в непосредствена близост проект ETC.
След взетото решение за избор на нова офис локация беше необходимо да се подпише краткосрочно продължаване на договора за наем, като Forton предоговори условията така, че  Experian да изчакат завършването на новия си офис.

  
Резултатът

В резултат на предоставените консултантски услуги предоставени от Forton, Experian подписаха договор за наем на самостоятелна офис сграда в процес на изграждане на бул. Цариградско шосе - Space Tower, с обща наета площ от 10 800 кв.м. Физическото релокиране на и обединение на двата офиса на компанията от Megapark и ETC се осъществи в края на март 2019.