Forton

IPMS за жилищни сгради с превод на Български език

IPMS за жилищни сгради с превод на Български език

Като RICS регулирана компания и един от двигателите за приложение на международните стандарти за измерване на недвижими имоти, Forton/C&W Alliance с удоволствие обявява, че IPMS за жилищни сгради вече има превод на Български език. Стандартите са публикувани от IPMS Coalition.

 

IPMS за жилищни сгради е съставен от независима комисия и установява единна методология за измерване и оценка на жилищни сгради в световен мащаб. Стандартите са свободно достъпни на Английски и Български език:

https://ipmsc.org/standards/residential/