Forton

Запознай се с екипа back
Явор Костов | kostov.jpg
Contacts
  • Полиграфия офис център
  • Бул. "Цариградско шосе" 47А
  • София 1124, България
  • T: +359 2 805 90 80

  • yavor.kostov@cwforton.com

Явор Костов

ПАРТНЬОР, МЕНИДЖЪР КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Явор Костов се присъединява към Фортън през 2013 след като е заемал редица управленски позиции в местни и международни инвестиционни компании. Той притежава 6 години професионален опит в инвестициите в недвижими имоти. Явор работи в сътрудничество с някои от водещите лизингови и финансови компании в България. Във Фортън той допринася за развитието на стратегията за привличане на международни инвеститори и фондове.Ключови клиенти: 
Mobiltel, CMB Bulgaria EAD (Carrefour), VTB Capital, CMS Reich-RohrwigHainz, H&M, Unicredit Bulbank Образование: 

  • Магъстърска степен по Финанси от УНСС, София;