Forton

Виридиан офиси – повече пространство за по-успешен бизнес

back

Резюме

Офис сградата Виридиан (Viridian Offices) се отличава с интегрирането на функционалност, устойчивост и естетика в единен дизайн. С взискателно планиране и новаторски решения сградата осигурява гъвкави и високотехнологични площи, които са безопасни, здравословни и удобни за клиенти от всеки тип. Виридиан офиси е оценен като забележителен бизнес център, които придава привлекателен и динамичен професионален имидж и е еталон за всички вече съществуващи и бъдещи офис площи клас А.


Предизвикателството

Проектът беше завършен през 2012 г., но собственикът, неудовлетворен от цялостните резултати и поддръжката на сградата, изяви желание да намери по-добри решения в дългосрочен план. Структурата на управление се нуждаеше от промяна, а междувременно - пазарната позиция на имота от подобрение. За крайна цел бе определено постигането на по-висок нетен оперативен доход чрез повишаване на заетостта на площите и устойчива структура на оперативните разходи.


Решението

Фортън пое управлението и отдаването под наем на площите на офис център Viridian през ноември 2013 г., с цел подобряване поддръжката и заетостта в сградата. За по-малко от шест месеца Фортон успя да разработи нова концепция за управление на проекта, както и да подобри комуникационните канали с настоящите наематели.


Резултатите

Благодарение на успешната екипна работа с нашите клиенти Фортън успя да заздрави отношенията им с наемателите, да осигури своевременна отчетност и проактивен подход към техните потребности, да предостави по-голяма прозрачност на необходимите дейности по поддръжка, както и да оптимизира разходите и събирането на наеми и такси.