Forton

Optimal Payments си осигурява офис в първокласна сграда

back

Резюме

Optimal Payments е водеща компания за разплащания предлагаща алтернатива на банковите и картовите системи. Разрастващият се бизнес и нуждата за обслужването на клиенти от различни часови зони налага на компания да създаде нов център за услуги в Източна Европа. Екипът Фортън бе нает да работи по представителството на наемателя и като консултант по осигуряването на офис, който отговаря на изискванията на компанията.


Предизвикателството

Optimal Payments вече бяха разгледали няколко държави като потенциални локации за новия си център за услуги. Предварителният подбор отся София, Букурещ и Кишинев като алтернативи. Компанията търсеше клас А офис площи с потенциал за бъдещи разширения на етапи. Освен това условията им включваха пълното оборудване и обзавеждане на офиса.


Решението

Фортън предостави услуги по представителство на наемател и управление на проект с целта да подпомогне на клиента с подготовката на офиса, като същевременно позволи на Optimal Payments да се фокусират върху създаването на местно търговско дружество и подбора на служители. Фортън предостави подробен доклад за наличните сгради въз основа на набор от критерии, договорени с клиента, организира първоначалните огледи, консултира клиента при отсяването им и проведе втори кръг огледи и води кореспонденцията, свързана с преговорния процес.

В процеса на преговорите Фортън успя да оптимизира предложените условия и да гарантира на клиента завършени до ключ помещения чрез осигуряване на финансови стимули за оборудването от страна на наемодателя. В допълнение подсигурихме на клиента възможността за разширяване на офиса на етапи.

В допълнение Фортън беше назначен за мениджър на проекта за довършителните работи и обзавеждането на офиса. Поехме отговорността за разпределението на работните места, брандиране, както и проектирането и доставката на мебелите. На екипа ни беше поверено наблюдението на работата по доставката на оборудването, покрито от наемодателя, и контрола по предаването на офиса.


Резултатите

Помогнахме на нашия клиент, като осигурихме цял офис етаж в една от най-големите офис сгради в София, както и правото да наеме допълнителни площи в съответствие с плана за растеж на компанията. Optimal Payments успешно откри офиса си усвои площите още в първия месец на договора. Впоследствие клиентът възложи на Фортън представителството и управлението на проекта по разширението на офиса.