Forton

OnProcess Technology намира офис, който отговаря на всички съществени изисквания

back

Резюме

OnProcess Technology извършва оптимизация на веригата на доставки на услуги на някои от водещите световни технологични компании. Успешно развиващият се бизнес на дружеството в България кара компанията да отвори свой офис в столицата. След обстойно проучване компанията се насочи към площи в нова офис сграда клас А, която да осигури подходяща за потребностите на бизнеса и служителите среда, отворено пространство, желаните удобства и лесен достъп до обществен транспорт. Близкият достъп до метро също бе взет под внимание, тъй като той е предимство при привличането на служители. От друга страна, наличността на допълнителни площи за бъдещо разширяване на компанията в сградата осигури желаната гъвкавост и още едно предимство за дружеството от оперативна гледна точка.


Предизвикателството

Екипът на Фортън от отдел „Офис площи“ бе назначен за консултант на OnProcess Technology. В началото на проекта той извърши обстойно пазарно проучване и въз основа на предварително съгласувани с клиента критерии подготви изчерпателен доклад за актуалната наличност на недвижими имоти с такъв характер. Местоположението на офиса бе един от най-важните критерии, последван от общите разходи за наемане, наличието на допълнителни площи и техническите характеристики на помещенията. Изискванията на клиента бяха за клас А офис площи с модерна система за отопление, вентилация и климатизация, двоен под, гъвкаво отворено пространство и професионално управление на сградата.


Решението

Първоначалните огледи, организирани от Фортън, имаха за цел да помогнат на клиента да стесни кръга на търсене като четири от предпочитаните имоти на този етап бяха избрани да бъдат допълнително представени с подробни предложения. Нашият екип съдейства в преговорите между наемодателя и наемателя, като постигна благоприятни наемни условия за офис, изграден до ключ, позволяващи на OnProcess да започне да работи в рамките на договорените срокове с минимални капиталови разходи. На база на получените предложения Фортън внимателно подготви финансов модел за оценка и сравнение на всеки от вариантите. Последван от повторни преговори с цел оптимизиране на първоначално предложените наемни условия, беше избран печелившият вариант и взето окончателното решение. Като част от договорените условия, основното оборудване на офиса беше предоставено от наемодателя, а Фортън бе назначен за мениджър на проекта.

Нашият вътрешен технически екип бе отговорен за оформяне на цялостният офис дизайн, проектиране и доставка на мебели, маркетинг и брандиране. Също така екипът ни активно контролира работата и доставката на оборудването, финансирано от наемодателя. Извършена бе цялостна инспекция преди предаване на офиса на наемателя.


Резултатите

Работата по оборудването бе завършена съгласно графика и офисът бе предаден на клиента на предварително договорената дата. Компанията получи желаните наемни условия, включително възможността за допълнително разширяване, в съответствие с очакванията си за бъдещо разрастване на дейността.