Forton

Успешно развитие и продажба на първия модерен търговски център във Варна

back

Резюме

„Мол Варна“ е първият по рода си съвременен търговски център, разположен в централната част на град Варна. За периода от 2005г. до 2008г. проектът бе разработен, отдаден под наем и продаден на международен инвеститор, осигурявайки значителна печалба за собственика. Фортън съвместно с Cushman & Wakefield предостави консултантски услуги, с които спомогна за реализирането на всеки етап на развитие на проекта. Компанията остана изключителен представител и мениджър на проекта и след две последователни промени в собствеността.


Предизвикателството

От самото си начало проектът бе предвиден за продажба на международна компания, затова прилагането на договори съгласно всички изисквания на институционални инвеститори бе от изключителна важност. За да привлече по-голям интерес, проектът се нуждаеше от модерен и устойчив микс от наематели, което само по себе си представляваше огромно предизвикателство поради ограничено присъствието на международни марки в България по това време. В допълнение, спрямо условията на предварителния договор за продажба, професионални услуги за управление на имота също бяха от съществено значение за купувача и продавача.


Решението

Фортън, в качеството си на ексклузивен консултант, изготви първоначална концепция за развитие на проекта. Заедно със своя стратегически партньор Cushman & Wakefield, Фортън формулира и приложи успешна стратегия за отдаване под наем. Двете компании съвместно подготвиха и завършиха цялостният процес на инвестиционна продажба на проекта, генерирайки интерес от петнадесет инвеститора. След смяната на собствеността през 2008 г. новият собственик взе решение да запази Фортън като мениджър с отговорности за техническа поддръжка, маркетинг, финанси, наемите, и събирането таксите за услуги, координацията и отчетността.


Резултатите

„Мол Варна“ бе първият съвременен търговски център извън град София предлагащ най-голямо разнообразие на марки, големи международни ключови наематели, кино, както и несравними възможности за забавление и заведения за бързо хранене. Проекта отвори врати на пълна заетост и беше продаден на международен инвеститор за €120 милиона, с доходност от 7,5%. Въпреки че конкуренцията и икономическата рецесия повлияха негативно на представянето на проекта, Фортън продължи да представлява и управлява имота до 2012 г., дори след последвалата втора промяна на собственика. Компанията изигра важна роля при предоговарянето на наемите, помогна за осъществяването на навременен и коректен диалог между наемодатели и наематели и успя да поддържа ниско ниво на незаетост.

Миксът от наематели бе коригиран, така че адекватно да отразява настоящите пазарни условия. След своето обновяване през 2014 г., единственият магазин Puma в третия по големина град в България отвори врати в „Мол Варна“, още едно потвърждение за постоянния интерес на търговците към проекта.