Forton

Висок клас офис сграда устоява на конкурентния натиск

back

Резюме

„Литекс тауър“ е бизнес сграда от ново поколение, в чието изграждане са заложени високи критерии за енергийна ефективност. Офис сградата отразява най-новите тенденции за устойчиво развитие в европейската архитектура и отговаря на всички изисквания за сграда клас А. Екипът на Фортън беше въвлечен в проекта като ексклузивен консултант по отдаването под наем в началото на строителство, което позволи да разгърне всеобхватна стратегия и да постигне успех.


Предизвикателството

Бизнес сградата бе завършена в периода, последвал икономическата рецесия през 2009 г., и изправен пред силна конкуренция, натиск върху наемите и висок процент свободни площи на офис пазара. Като част от по-голям комплекс той имаше нужда и от отличителен имидж.


Решението

Фортън изгради маркетинговата стратегия, която се фокусира върху екологичните характеристики на „Литекс тауър“. Първоначалните усилия бяха насочени към позиционирането, брандирането и рекламните активности. Фортън води преговорите и изпълни стратегия за отдаване под наем, насочена към международните наематели. Компанията подготви и осигури текущото управление на имота, за да отговори на изискванията им за безупречни услуги.


Резултатите

Нашите усилия доведоха до налагането на „Литекс тауър“ като първокласна офис сграда на пазара. Проектът с площ 7000 кв.м. беше изцяло отдаден под наем за 18 месеца. При управлението постигнахме висока удовлетвореност от страна на наемателите, максималната текуща събираемост на приходите и справедливо разпределение на разходите за управление и поддръжка.