Forton

Оценки и консултиране | city.jpg

Оценки и консултиране

Оценяване

В дългосрочен план ние увеличаваме възвръщаемостта от недвижимите имоти чрез увеличаване на прозрачността, съответно намаляване на риска. Нашите оценителски услуги напълно отговарят на международните стандарти, като така позволяват на инвеститорите и кредиторите лесно да сравняват финансовите си резултати в различни юрисдикции, независимо от местното законодателство или преобладаващите практики. Напълно сме способни да оценим недвижими имоти в съответствие със законодателството на пазара, на който сме активни.

Консултиране

Консултантските услуги на Фортън са моделирани така, че да отговорят на потребностите както на нови, така и на опитни професионалисти в инвестициите и развитието на проекти, с навременно и правилно мнение в подкрепа на техните бизнес планове. Консултантският ни екип ще предложи ненадмината комбинация от точни икономически и пазарни данни, познания за сектора, най-добрите международни практики и добре обоснован съвет. Инвеститорите, строителните предприемачи и корпоративните наематели черпят от десетилетия натрупан опит в недвижимите имоти и своевременен достъп до информация, който им дава верните отправни точки за измерването на собствения им напредък.

Консултиране при финансиране на недвижими имоти

Помагаме на нашите клиенти да получат финансиране за нов проект, придобиване на съществуващ имот или с цел да освободят парични средства. Фортън е надежден партньор на международни и местни банки и инвеститори при извършването на пазарни оценки и консултантски услуги за недвижими имоти. Тази позиция ни позволява да се осъществим пряк контакт с потенциалните източници на финансиране и да организираме комплексни структури, които включват първостепенен дълг, мецанин финансиране, мостово финансиране, кредити за придобиване, емисии облигации или увеличения на капитала.