Forton

Търговски площи | retail.jpg

Търговски площи

Търговски площи - услуги за наемодатели

За проекти за търговски центрове, ритейл паркове, самостоятелни магазини и имоти на основни търговски улици Фортън предоставя услуги по отдаване под наем и консултации. Те са предназначени да доведат до дългосрочно създаване на стойност чрез подобрения на разпределенията на магазините и отдаването на площите под наем и намирането на най-подходящия наемател за всяко отделно помещение. При комплексни проекти консултациите за концепцията и микса от наематели ще имат съществено влияние върху крайните финансови резултати.

Търговски площи - услуги за наематели 

Фортън предлага пълна гама от услуги по представителство на наематели на търговски площи. Ние сме активни на целия български пазар: от главни улици до търговските центрове, самостоятелни обекти на големите вериги и търговски паркове. Това ни позволява да предложим решения, съобразени с изискванията на търговци в голям и малък формат, за всички пазари, локации и типове имоти.

Експанзия в търговията на дребно

Фортън може да подпомогне търговските вериги при изготвянето и изпълнението на планове за експанзия чрез предоставяне на консултации, информация и анализ на ключови пазари, местоположения, клиенти, бизнес условия и конкуренция. Услугите за експанзия в търговията на дребно са предназначени да помогнат на вземането на стратегически решения и да ускорят разгръщането на вериги от магазини на национално и международно ниво. Нещо повече, ако рисковете са оценени като твърде високи за пряко навлизане, консултантите по търговски недвижими имоти на Фортън ще помогнат за създаването на партньорства с местни търговци, които имат необходимите качества и опит да участват в изграждането на пазарни позиции на бранда.