Forton

Офис площи | architecture.jpg

Офис площи

Офиси - услуги за наемодатели

Фортън подпомага собствениците на офиси и строителните предприемачи в откриването и подбора на нови и задържане на съществуващи клиенти. Ние постоянно преглеждаме офис площите на пазара и събираме информация, за да помогнем на строителните предприемачи да позиционират своите проекти или да направят промени в техните характеристики, така че да отговорят на активното и на още нереализираното търсене. Използваме нашите задълбочени знания за бизнеса с недвижими имоти са, за да разграничим предлагания продукт и да го представим по начин, който би му осигурил оптимална заетост и наемни нива.

Офиси - услуги за наематели

И при придобиване, и при наемане на офис имот, Фортън ще ви напътства на пазара и ще ви преведе през процеса на сделката. Нашето задълбочено познаване на офис площите и условията в сектора на недвижимите имоти и местното законодателство са въведени в действие, за да гарантират, че изискванията на клиентите ни са покрити и техните дългосрочни интереси са добре защитени. Подкрепяме вземането на решения на корпоративно ниво с точна информация за пазара и практични съвети.