Forton

Индустриални и логистични площи | cover.jpg

Индустриални и логистични площи

Ние разбираме сложността на индустриалните и логистичните компании, които сега повече от всякога се нуждаят от персонализиран и индивидуален подход. В трудни моменти и постоянно променящи се пазарни обстоятелства ние управляваме и изпълняваме проекти за подбор и използване на логистични компании (3PL), които намаляват оперативните разходи, увеличават ефекта на синергията и носят икономия от мащаба. С нашето цялостно ноу-хау и работа в мрежа ние засилваме процеса на предоговаряне на лизинг и подписване. В полза на нашите клиенти изпълняваме сложни и многофазни транзакции и схеми за продажба и обратно наемане. Ние координираме индустриални и логистични проекти за преместване, преотдаване и оптимизация на пространството.

Индустриални и логистични площи – услуги за наемодатели

Фортън подпомага действащи и нови индустриални и логистични проекти от началната фаза до реализирането им. Прилагаме обширно си познание на пазара и дълбокото си разбиране за нуждите от индустриални и логистични имоти, за да улесним планирането и строителството на сгради, които отговарят на всички съвременни изисквания. Използваме достъпа си до основните играчи на пазара и предлагаме широк кръг услуги с добавена стойност, за да съдействаме на предприемачите да извлекат пълния потенциал от своите инвестиции.

Услуги за индустриални и логистични наематели

Без значение дали стратегията ви залага на собствени или наети имоти, дали разглеждате възможностите за строителство по задание (build-to-suit) или продажба с обратно наемане, Фортън ще подкрепи бизнес експанзията или процеса по оптимизация с препоръки, напътствия при подбора на недвижими имоти и оценка на различните варианти. Съчетаваме разбирането си за логистичните и индустриални дейности, пазарни познания, ангажираност и прозрачен си подход, за да помогнем на компаниите с професионални съвети според потребностите им от недвижима собственост. Услугите ни подпомагат вземането на управленски решения, като предоставят на нашите клиенти възможност за растеж и оптимизация на бизнес процесите и управление на инвестиционните и текущите разходи и оперативните рискове.

Сделки със земя

Нашите възможности да подпомагаме сделки със земя са от полза на строителни предприемачи и инвеститори в процеса по избор на местоположение, преговори и финализиране на транзакции. Напълно разбираме значението на разходите за земя и инфраструктура за един проект, както и правните, регулаторните и финансовите рискове, свързани с придобиването на имоти. Това ни прави способни да подпомагаме както проекти за отдаване под наем, така и строителство за собствено ползване с компетентни пазарни проучвания и консултации в етапа на предварителна разработка.