Forton

Индустриални и логистични площи | industrial1.jpg

Индустриални и логистични площи

Индустриални и логистични площи – услуги за наемодатели

Фортън подпомага действащи и нови индустриални и логистични проекти от началната фаза до реализирането им. Прилагаме обширно си познание на пазара и дълбокото си разбиране за нуждите от индустриални и логистични имоти, за да улесним планирането и строителството на сгради, които отговарят на всички съвременни изисквания. Използваме достъпа си до най-големите играчи на пазара и широк кръг услуги с добавена стойност, за да помогнем на предприемачите да извлекат пълния потенциал от своите инвестиции.

Услуги за индустриални и логистични наематели

Без значение дали стратегията ви залага на собствени или наети имоти, дали разглеждате възможностите за строителство по задание (build-to-suit) или продажба с обратно наемане, Фортън ще подкрепи бизнес ескпанзията или консолидацията с напътствия при сделки, подбор на недвижими имоти и оценка на различните варианти. Съчетаваме разбирането си за логистичните и индустриални дейности, пазарни познания, ангажираност и прозрачен си подход, за да помогнем на компаниите с професионални съвети според потребностите им от недвижима собственост. Услугите ни подпомагат вземането на решения, като предоставят на нашите клиенти достъп до възможности за растеж; те гарантират непрекъсваемост на бизнес процесите и ограничаване на инвестиционните и текущите разходи и оперативните рискове.

Сделки със земя

Нашите възможности да подпомагаме сделки със земя са от полза на строителни предприемачи и корпоративни собственици в процеса по избор на местоположение, преговори и финализиране на транзакции. Напълно разбираме значението на разходите за земя за един проект, както и правните, регулаторните и финансовите рискове, свързани с придобиването на имоти. Това ни прави способни да подпомагаме както пазарно ориентирани проекти, така и строителство за собствено ползване с компетентни пазарни проучвания и консултации в етапа на предварителна разработка.