Forton

Хотели и ваканционни имоти | hotel.jpg

Хотели и ваканционни имоти

Хотелско консултиране

Целта на услугите по хотелско консултиране на Фортън е да подпомогнат строителните предприемачи, инвеститорите, операторите и кредиторите на хотели да увеличат познанията си за пазара и да разработят успешни стратегии на основата на качествена информация. С подкрепата на хотелската практика на Cushman & Wakefield нашите клиенти получат необходимите им съвети и десетилетията ни опит в туристическата индустрия.

Как можем да помогнем

Оценки на хотели/курорти
Екипът ни от опитни оценители предлага оценки в съответствие с най-високите международни стандарти – Международните стандарти за оценяване (IVS) и Професионалните стандарти RICS (Червена книга). Фортън може да предостави оценки на недвижими имоти за различни цели: привличане на финансиране за строителство или придобиване, финансова отчетност по местни или Международните стандарти за финансово отчитане, прегледи на кредитни обезпечения, продажби или придобивания. Дълбокото ни разбиране за природата на хотелския бизнес и постоянното наблюдение на пазара дават като резултат цялостен поглед върху индустрията и надеждна преценка.
Изследване за приложимост
Разглеждаме конкретния проект от всички страни, като прибавяме данни за пътуванията и хотелския сектор, икономически показатели, изследвания на пазара и знанията ни за туристическата индустрия в един цялостен доклад. Той дава възможност на клиента да вземе информирани решения относно осъществимостта на концепцията си. Комбинираме всичко това с прецизен финансов анализ, за да изчистим сценариите пред проекта и да определим количествено резултатите от него. Нашите изследвания за приложимост служат за основа на стратегиите за развитие на хотели и курорти, които са от полза на клиентите ни във всяка стъпка от проекта – от първоначалния замисъл, през определянето на бюджет, строителство и оперативно управление до изхода от инвестицията.
Бизнес анализ
Извършваме диагностичен бизнес анализ на хотели, за да идентифицираме и обърнем внимание на предизвикателствата и да подобрим оперативното и финансовото им представяне. Те включват цялостен преглед на пазарната позиция на проекта, перспективите за излизане на нови пазари, анализ на силните, слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT) при текущия или алтернативен модел на експлоатация. Нашата услуга подсилва разбирането на собствениците и кредиторите за потенциала на конкретния актив и по този начин им помага да вземат точни и навременни решения за възстановяването или увеличението на стойността на своите инвестиции.
Избор на оператор
Нашите клиенти могат да се възползват от опита ни и установените професионални контакти в хотелиерската индустрия. Ние даваме съвет за най-подходящия тип и клас оператор за конкретния проект, помагаме за прецизирането на концепцията и бюджета и накрая го предлагаме на международни мениджмънт компании по професионален начин. Интересът, генериран при конкурентен процес на подбор, дава потвърждение на пазарния потенциал на проекта и позволява на инвеститора да постигне най-добрите търговски условия.
Инвестиционни продажби
Фортън подкрепя клиентите си с консултации и изпълнение на инвестиционни продажби. Ние ще извършим цялостен преглед на имота и пазара, ще подготвим първоначалните информационни материали и подробния инвестиционен меморандум, ще предложим списък с потенциални инвеститори и после ще се обърнем пряко към тях с предложението за продажба. Структурираният ни подход към процеса дава на продавача ползите от силното присъствие на пазара и прекия маркетинг към активни инвеститори.
Управление и преструктуриране на активи
Фортън може да обедини горните услуги в цялостна оферта за управление на активи в затруднение. Във възможностите ни е да се заемем с предизвикателствата, пред които са изправени банките и инвеститорите вследствие на нарасналата конкуренция, физически недостатъци или модела на експлоатация на хотелските им активи. Нашият екип ще предложи стратегия за развитие и ще направлява процеса на излизане от затрудненията от преструктурирането до успешния изход от инвестицията.

Как добавяме стойност – предимствата на нашият подход

Ние смесваме структуриран подход, специализирана експертиза и познания за особеностите на хотелиерството, за да предоставим всеобхватна услуга, насочена към различните аспекти на инвестициите в хотели. Чрез партньорството си с глобалната фирма за имоти Cushman & Wakefield Фортън имаме подкрепата на международна консултантска практика с десетилетия опит в тази сфера и мрежа от професионални контакти с местни и международни инвеститори и оператори на хотели. Фортън е регулирана от Royal Institution of Chartered Surveyors компания и има в екипа си двама регистрирани оценители към RICS, които могат да доставят международно признати оценки.

Опит и ресурси

Отделът ни „Консултиране и оценки“ се състои от професионалисти с над 35 години кумулативен опит с недвижими имоти, оценки, корпоративно банкиране и проектно финансиране. Тяхната експертиза е съчетана с опит в значителен брой забележителни проекти за хотели, преструктуриране и оценки както в корпоративния, така и във ваканционния пазари. Ние сме подготвени да поемем сложни задачи - както сме правили и в миналото - свързани с комплексни хотелски и жилищни проекти, както и специализирани голф, спа и уелнес или казино курорти.