Forton

Управление | transmgmt2.jpg

Управление

 

Управление 

Чрез услугите по управление на имоти Фортън се стреми да запази и повиши на стойността на активите на своите клиенти, да подобри пазарните им позиции и общата им репутация. Как става това? Посредством базираното на информация управление на процесите, своевременна отчетност и проактивен подход към потребностите на наемателите. Гарантираме необходимите грижи за имотите по време на целия им жизнен цикъл. Прилагаме най-добрите практики за постигане на ефективност на разходите и идентифициране на възможности, които подпомагат финансовото представяне на инвестициите в недвижима собственост и водят до дълготрайни резултати.

 

 

Управление на проекти

Фортън предлага управлението на проект като част от цялостна услуга, която покрива пълната последователност от действия при офис преместване, експанзия в търговията на дребно, установяване на производство или логистична дейност. Наличието на надежден партньор в управлението на проекти скъсява времето за излизане на пазара и минимизира рисковете от преразход. Можем да обслужим малки и големи заявки от клиенти в различни индустрии, типове недвижими имоти и проектни задания. Също така можем да приспособим услугата към конкретната нужда на клиента - от огледи и проверки на техническото съответствие с изискванията му до много по-комплексното осигуряване на строителство по предварително определени параметри (built-to-siut).