Forton

Мисия | careers.jpg

Мисия

Във „Фортън“ ние максимизираме стойността на недвижимите имоти за нашите клиенти – корпоративни собственици, наематели, инвеститори и строителни предприемачи.


Като част от групата „Ей Джи кепитъл“ предоставяме решения от край до край за недвижими имоти – през различни видове услуги, класове активи и видове имоти. 


Като стратегически партньор на Cushman & Wakefield ние се придържаме към най-високите международни стандарти в бизнеса с недвижими имоти и действаме като двупосочна връзка между българската и световната икономика.


И като регулирана от Royal Institution of Chartered Surveyors компания отговаряме на стриктни етични и професионални изисквания.